Twitter là một trang mạng xã hội cho người sử dụng có thể tải hình ảnh lên, viết và đọc…